Rejseforsikring Europa

Køb din rejseforsikring til Europa her. 3 trin og du er forsikret på dine europæiske rejser. Det gælder også skiferien.

Vi dækker hvis du bliver syg af Covid-19 på din rejse. Det gælder også destinationer som udenrigsministeriet fraråder (ikke-nødvendige rejser til). Vi dækker eksempelvis rejser til Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland, Sverige og Grækenland m.fl. Læs mere


*max 7 pers. på samme police
Alder på rejsende:

Rejseforsikring til Europa med fuld dækning inklusiv syge- og hjemtransportDet skal du vide om rejseforsikringer i Europa


Det er blevet betydeligt nemmere og billigere at rejse rundt i verden, og danskerne er mere rejsevante end nogensinde. Dog er det stadigvæk ”gamle” Europa, der trækker de fleste feriegæster hvert år, og selvom Europa kan føles meget tæt på, er det vigtigt at huske rejseforsikringen til såvel lange rejser som korte weekendture. Denne guide fortæller dig, hvorfor rejseforsikring er nødvendig i Europa, hvorledes vi dækker, hvor vi dækker og meget mere. Hos Dansk Rejseforsikring kan du vælge mellem to (europæiske) geografiske dækningsområder:

1) EU/EØS, som omfatter følgende lande: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østrig, samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

2) Alle ovenstående lande plus Tyrkiet.


Det dækker vores rejseforsikring

Vores ’rejseforsikring Europa’ dækker naturligvis ferier generelt, men også studierejser, studieophold og praktikophold. Du kan også blive dækket, hvis du skal arbejde som au pair eller tage andet arbejde i udlandet af lettere fysisk karakter som f.eks. tjener eller lærer. I disse tilfælde skal du huske at vælge ”Ferie hvor jeg må arbejde”. Husk altid at have rejseforsikring med når du forlader Danmark. Dette gælder uanset om det er Sydeuropas strande, Alpernes skiløjper eller de norske fjelde, der er rejsemålet.

Rejseforsikring til din storbyferie i Europa

Europas mange storbyer er et stadigt mere populært rejsemål for lange rejser, men i høj grad også korte weekendture. Specielt ved de korte ture føler mange, at en rejseforsikring måske repræsenterer en overdrevet forsigtighed. Det er helt korrekt, at risikoen for at der sker noget er større jo længere tid rejsen varer, men der er også mange, som kommer til skade, eller mister bagage, på f.eks. en todages tur til London eller Berlin, og så er det vigtigt at have rejseforsikringen i orden.

To dækningstyper i Europa: Hvilken rejseforsikring skal jeg vælge?

I Europa tilbyder vi to typer af forsikringer til alle mellem 0 og 70 år: En ”Enkeltrejseforsikring”, som er velegnet til korte ture på en uge eller derunder og til personer, der ikke rejser ofte i Europa. Med vores ”Årsrejseforsikring” kan du rejse så ofte du vil inden for et år, og hver rejse må vare i op til 30 dage. Årsrejseforsikringen kan købes til såvel enkeltpersoner som til hele husstanden. Begge forsikringstyper er med fuld dækning, dog må man ikke arbejde på Årsrejseforsikringen.

Derfor er det nødvendigt med rejseforsikring i Europa

Dækker det gule kort stadigvæk? Hvor og hvordan dækker det blå kort? Ja, det kan være svært at finde ud af, hvorledes man skal forsikre sig, når turen går til Europa. Her er nogle grundlæggende retningslinjer og eksempler, der forhåbentligt hjælper dig til at få et bedre overblik.

Det gule kort, også kaldet ”sundhedskortet”, dækker ikke længere udenfor Danmarks grænser, men udelukkende i Danmark. Det blå kort dækker i nogle tilfælde i EU-landene (læs mere om det blå kort i afsnittet: ”Det blå sygesikringskort er ikke nok, hvis uheldet er ude). De fleste får ikke brug for deres rejseforsikring, når de rejser, men desværre er der hvert år danskere, der kommer galt afsted på deres rejser. I disse tilfælde går rejseforsikring - for den, der lider nød - lynhurtigt fra at være noget af det mindst interessante til at være højeste prioritet. Herunder er beskrevet et af de alvorlige eksempler, der illustrerer, hvornår rejseforsikringen bliver nødvendig på en ferie. At eksemplet er fra den alvorlige hylde er på ingen måde for at skræmme rejsende danskere, men har til formål at vise, hvor galt det kan gå, og rent faktisk går, hver år for uheldige danskere.

Eksempel

En dansker kommer alvorligt til skade i Sydfrankrig. Han bliver indlagt på et fransk hospital. Det blå kort dækker dele af udgifterne, men ikke alle. F.eks. har franskmændene typisk en egenbetaling på 30% på hospitalsudgifter. Her dækker vores rejseforsikring forskellen. Situationen viser sig at være alvorlig, og rejseforsikringen betaler for, at hans kone flyver ned og er ved hans sengeleje.

Ved alvorlig tilskadekomst i udlandet er der typisk én tanke, der dominerer hos såvel den skadelidte som dennes familie, og det er at komme hjem til Danmark så hurtigt som det er lægeligt forsvarligt. Rejseforsikringen betaler for, at et ambulancefly henter skadelidte og hans kone til videre behandling og genoptræning i Danmark. Herudover vil rejseforsikringen naturligvis dække andre relevante følgevirkninger som f.eks. kompensation for ødelagte feriedage. Andre og mere almindelige eksempler, hvor rejseforsikringen dækker er maveforgiftninger, indhentning af rejserute, forsinket bagage og bagage tyveri - alle ulykkestilfælde, som dækkes af rejseforsikringen hos Dansk Rejseforsikring.

Ved flyforsinkelser

Hvis dit fly er forsinket, aflyst eller overbooket, har du ofte - afhængigt af omstændighederne - ret til økonomisk kompensation, som typisk ikke er omfatte af rejseforsikringen. EU har således vedtaget en lov (EC-regulation 261/2004), der giver dig muligheder for at opnå kompensation fra flyselskabet. Du kan selv søge kompensation, men i mange tilfælde, er det nemmere hurtigere og mere succesfuldt at bruge eksterne juristen og rådgivere der eksperter i netop at føre denne typer sager mod flyselskaberne. Et eksempel på et sådant selskab er www.flyhjaelp.dk

Vores internationale assistance og alarmcentral – din tryghed i Europa

SOS International hjælper den forsikrede ved bl.a. at tage sig af kontakt med - og betaling til det lokale sundhedsvæsen, bagage- og tyverisager samt generel rådgivning og hjælp ved sygdom på rejsen. Jo før SOS International bliver involveret i en skadessag desto mindre administration vil der være for den, der er kommet til skade. I mange sager vil der stort set ikke være noget administrativt idet alt foregår mellem læge/hospital og SOS International.

Vores alarm- og assistanceselskab SOS International har åbent 24/7 på hovedkontoret på Frederiksberg, hvor der er ca. 350 ansatte. Med mere end 1.200 medarbejdere primært i Skandinavien, repræsenterer SOS International 30 nationaliteter, mere end 37 forskellige sprog og stort set alle lægelige fagområder. SOS International har en sagsmængde, der placerer dem som en af de største assistancevirksomheder i verden, og de har omfattende daglig erfaring med at hjælpe danskere i udlandet med såvel små som livstruende sager
Hvis en forsikret er blevet bestjålet, har haft udgifter til læge, medicin osv., kontakter han/hun SOS International via telefon (24/7), via mail, eller går direkte ind i SOS Internationals online skadesystem. Her kan den forsikrede, når han/hun har god tid og mulighed, anmelde skaden, få hjælp, og/eller få refunderet sine udgifter. Der er mange, der anvender vores online selvbetjeningsportal, som har denne adresse: https://icclaim.sos.eu/index.html Ved alvorlige skader vil al fokus naturligvis være på hurtigt at få skadelidte transporteret til det bedste hospital af lokale eksperter. Så snart SOS International er orienteret, garanterer de for betalinger og går i dialog med de lokale læger omkring alt fra selve behandlingen, tilkald af pårørende til evt. hjemtransport f.eks. i et ambulancefly.

Det blå sygesikringskort er ikke nok, hvis uheldet er ude


Som tidligere nævnt, er det blå kort ikke tilstrækkelig sikkerhed på rejser i Europa. Dette uddyber vi i det følgende afsnit, men først lidt om, hvad det blå kort er og kan. Det blå kort er udviklet af EU for EU-borgere, og ideen er at give EU-borgere adgang til de samme sundhedsydelser som en borger i det EU-land han/hun besøger. Dette virker i nogle tilfælde, men langt fra altid, efter hensigten. Der er desværre mange eksempler på, at europæiske læger og hospitaler har afvist at acceptere det blå kort som gyldigt betalingsmiddel for hele eller dele af regningen. Derudover er der mange situationer som vores rejseforsikring dækker, som ikke dækkes med det blå sygesikringskort.

Her er de vigtigste:
• Hjemtransport til Danmark eller tilkald til en tilskadekommens sygeleje i udlandet
• Egenbetaling af læge- eller hospitalsregninger
• Tyveri eller bortkomst af medbragt eller købt bagage
• Kompensation for feriedage, som ødelægges af sygdom eller tilskadekomst
• Det blå kort omfatter ikke en assistance og alarmcentral. Vores alarmcentral (SOS International) har hovedkontor på Frederiksberg og har åbent 24/7 alle årets dage

Har du ikke fået bestilt din rejseforsikring til Europa? Bestil nu og få policen på e-mail med det samme. Enkelt og sikkert.


Stærk assistance med SOS International

Vi har et tæt samarbejde med Danmarks førende skade- og assistanceselskab. SOS International har base i Danmark og assisterer rejsende i hele verden fra alarmcentralen - døgnet rundt, året rundt.


Mere om SOS International

AIG - verdens største forsikringsselskab

Vi er agent for AIG, der er et af verdens største forsikringsselskaber. Når du vælger os, er du forsikret af dem.


Mere om AIG

Hvorfor vælge Dansk Rejseforsikring

Dansk Rejseforsikring er specialister i rejseforsikring – og alt foregår slankt og enkelt online. Du får ingen breve og regninger med posten. Vi er sat i verden for at levere høj kvalitet og maksimal tryghed på rejsen til en knivskarp pris.

Læs mere ...

Spørgsmål & Svar

Du er altid velkommen til at ringe til os og stille spørgsmål omkring rejseforsikring. På linket her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere ...