FORTRYDELSESRET

 
For rejseforsikringer, der dækker i mere end en måned, gælder følgende fortrydelsesret:

a) Efter lov om visse forbrugeraftaler, har du fortrydelsesret.

b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag hvor du har fået tilsendt forsikringsbetingelserne - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag.

c) Inden fortrydelsesfristens udløb, skal du meddele Dansk Rejseforsikring, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Der er ikke fortrydelsesret for rejseforsikring, der dækker i op til 1 måned. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Dansk Rejseforsikring A/S.Ankemulighed - AIG's klageproces

 
Desværre sker det i enkelte tilfælde, at vi er uenige om, hvad du som forsikringstager / sikrede er berettiget til eller med rette kan forvente. I disse tilfælde kan du klage til AIG Europe dansk filial af AIG Europe S.A. Luxembourg på følgende måder:

Kontakt:
AIG Europe dansk filial af AIG Europe S.A. Luxembourg,
Bryggernes plads 2,
1799 København V
Telefon: +45 9137 5300
E-mail: Klageansvarlig@aig.com

Til brug for vores behandling af din klage, beder vi dig oplyse skadenummer. Herudover bør klagen indeholde en detaljeret beskrivelse af det, der klages over. AIG Europe S.A. tager alle klager alvorligt og har etableret følgende klageprocedure for at løse klager hurtigt, retfærdigt og af rette afdeling: AIG Europe dansk filial af AIG Europe S.A. Luxembourg vil anerkende modtagelse af klagen inden for 10 arbejdsdage og give vores svar på klagen inden for 30 dage. Hvis særlige omstændigheder forhindrer os i at vurdere klagen inden for denne frist, vil vi holde klageren underrettet og oplyse om, hvornår vi forventer at have færdigbehandlet klagen.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar på din klage, har du som forbruger (det vil sige en fysisk person, der handler uden for sin erhvervsmæssige aktivitet) mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Du kan klage, hvis du har tegnet forsikringen, eller hvis du i henhold til forsikringen er sikret. Klagen skal vedrøre et økonomisk mellemværende.

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal følge en særlig proces og sendes på et specielt klageskema. Begge dele kan findes på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside. Det koster 200 kr. at klage til Ankenævnet for Forsikring. Du finder Ankenævnets kontaktinfo her:

Ankenævnet for Forsikring,
Østergade 18, 2. sal
1100 København K
Tlf.: 33 15 89 00 (kl. 10-13)
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
www.ankeforsikring.dk

Da AIG Europe S.A. er et forsikringsselskab registreret i Luxembourg, har du som forbruger, ud over klageproceduren beskrevet ovenfor, også mulighed for at følge klageproceduren i Luxembourg. Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra AIG Europe dansk filial af AIG Europe S.A. Luxembourg, eller hvis der er gået 90 dage, uden du har hørt fra os, har du derfor følgende muligheder:
 • fremsætte klagen overfor AIG Europe S.A. hovedkontor ved at skrive til AIG Europe S.A. “Service Reclamations Niveau Direction”, 35D Avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg - Grand Duché de Luxembourg eller via e-mail på aigeurope.luxcomplaints@aig.com ;
 • få adgang til en af de luxemburgske klageinstanser, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på AIG Europe S.A.s hjemmeside www.aig.lu eller
 • indgive en anmodning om en udenretslig afgørelse hos Luxembourg Commissariat Aux Assurances (CAA) ved at skrive til CAA, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg - Grand Duché de Luxembourg eller pr. fax på +352 22 69 10, eller via e-mail på reclamation@caa.lu eller online via CAAs hjemmeside www.caa.lu.

 • Alle anmodninger til CAA eller til en af de luxemburgske klageinstanser skal indgives på luxembourgsk, tysk, fransk eller engelsk.
  Hvis forsikringsaftalen er indgået online, kan klager også bruge Europa-Kommissionens platform til online tvistbilæggelse (ODR) ved hjælp af følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Klagers ret til at få en sag prøvet ved domstolene påvirkes ikke af, at klager får prøvet sagen via ovenstående klageprocedure.


  BETALING OG DÆKNING 

  Når du har betalt rejseforsikringen, dækker den i forsikringsperioden. Forsikringsperioden fremgår af din police som du modtager umiddelbart efter du har betalt.


  ABONNEMENTSVILKÅR FOR KUNDER DER TEGNER VORES ÅRSREJSEFORSIKRING

  Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer der har tegnet en årsrejseforsikring hos Dansk Rejseforsikring A/S

  Kriterier for, at vi trækker præmien årligt på dit betalingskort
  Når du tegner vores årsrejseforsikring, indgår du en aftale med Dansk Rejseforsikring A/S Gothersgade 11, 1123 København K, CVR: 34 72 97 86 om et årsabonnement, hvor vi trækker præmien for din forsikring årligt. Ved tegning af et abonnement modtager du en kvittering (en police) via e-mail, det er en god ide at gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Du kan altid logge på "Min profil" og se din police, her kan du også ændre eller tilføje bruger- og betalingsoplysninger.

  Opsigelse
  Du kan altid opsige dit abonnement ved at logge på ”Min profil” på hjemmesiden. Hvis du er i tvivl om hvordan du gør, så har vi lavet en guide her. Du kan også ringe til os eller skrive en e-mail til info@danskrejseforsikring.dk. Efter køb af vores årsrejseforsikring kan du efterfølgende opsige fornyelsen af abonnementet under ”Min profil”, og herved gælder årsrejseforsikringen i et år og den bliver ikke fornyet.
  Hvis du opsiger abonnementet mens det er i kraft, er du berettiget til en tilbagebetaling for de forsikringsdage du ikke anvender, en såkaldt forholdsvis ristornering. Ved ristornering opkræver vi, for årsrejseforsikringer med dækning i Europa et gebyr på DKK 300,- per forsikrede, dog maksimalt DKK 600,-. Og DKK 600,- per forsikrede, dog maksimalt DKK 1.500,- for årsrejseforsikringer der dækker hele verden.

  Fornyelse og sletning af kortnumre
  Hvis du har mistet eller skiftet betalingskort, vil du modtage en e-mail fra os om at abonnementet ikke kunne fornyes. Du har herved mulighed for at erstatte dit betalingskort under ”Min profil” på hjemmesiden.

  Dit ansvar som abonnement
  Som abonnent skal du opdatere dine brugeroplysninger, hvis du får en ny adresse eller flytter til udlandet. Du kan selv gøre dette via ”Min profil” eller kontakte os.  PERSONLIGE OPLYSNINGR /PRIVATLIVSPOLITIK

  Personoplysninger afgives ikke til tredjemand med mindre du selv har givet tilladelse til dette. En naturlig og nødvendig undtagelser herfra er SOS International som 24 timer i døgnet er til rådighed for at hjælpe dig, hvis du får brug for akut assistance på din rejse, ligeledes behandler SOS International dine skader, når du er hjemvendt fra din rejse. AIG er forsikringsselskabet bag Dansk Rejseforsikring og de har ligeledes adgang til de oplysninger du giver til os via www.danskrejseforsikring.dk. Hvis du ønsker at få oplyst hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig, kan du rette henvendelse på info@danskrejseforsikring.dk . Du kan også ringe til os på +4529298030. Ifølge persondataloven skal dine oplysninger bevares sikkert og fortroligt, vi gemmer derfor dine oplysninger på computere med begrænset adgang placeret i kontrollerede faciliteter. I følge persondataloven har du ret til, at se de data vi har registreret om dig. Hvis du er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve dem berettiget, slettet eller blokeret. Du har mulighed for at klage over behandling af dato og oplysninger vedr. dig. Klager indgives til datatilsynet jf. persondataloven § 58 stk 1.