Information vedrørende rejseforsikring i forbindelse med graviditetKære Dansk Rejseforsikring kunde

En række forsikringsselskaber er af Finanstilsynet blevet gjort opmærksom på, at visse af deres forsikringsprodukter indeholdt betingelser i strid med reglerne om ligebehandling af mænd og kvinder.

AIG er ikke et af disse forsikringsselskaber. Alligevel har AIG besluttet at gennemgå vores produkter, da det altid er vigtigt for os at overholde al gældende lovgivning. AIG har i den forbindelse konstateret, at formuleringen i vores rejseforsikring vedrørende forsikringsdækning fra den sidste måned før forventet fødsel kunne misforstås. Vi vil derfor gerne påpege, at forsikringen ikke dækker forventede omkostninger som rutinemæssige undersøgelser og omkostninger ved fødsel, mens sygdom fortsat er dækket også i denne periode. Vi har naturligvis rettet bestemmelsen til, så der forhåbentlig ikke kan opstå tvivl om dækningen fremadrettet.

Hvis du mener, at du har været berørt af ovenstående, fx. fordi du har undladt at melde en skade, der vedrørte den sidste måned af din graviditet, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte AIG på telefon (+45) 91 37 53 99 eller via e-mail på anmeldelse@aig.com.Information regarding travel insurance cover related to pregnancyDear Dansk Rejseforsikring customer,

A number of insurance companies have been made aware by the Danish Financial Supervisory Authority that some of their insurance products contained conditions that are in breach of the rules on equal treatment for men and women.

AIG is not one of these insurance companies. Nevertheless, AIG has decided to review our products, as it is always important for us to comply with all applicable laws. In this connection, AIG has found that the wording of our travel insurance concerning insurance cover from the last month before the expected birth may not have been sufficiently clear. We would therefore like to stress that the insurance does not cover expected expenses such as routine examinations and the cost of a birth, while illness is still covered during this period as well.

If you feel that you may have been affected by the above or you have failed to notify a claim relating to the last month of your pregnancy, you are welcome to contact AIG by phone (+45) 91 37 53 99 or by e-mail at anmeldelse@aig.com.