PRIVATLIVSPOLITIK

Personoplysninger afgives ikke til tredjemand med mindre du selv har givet tilladelse til dette. En naturlig og nødvendig undtagelser herfra er SOS International som 24 timer i døgnet er til rådighed for at hjælpe dig, hvis du får brug for akut assistance på din rejse, ligeledes behandler SOS International dine skader, når du er hjemvendt fra din rejse. AIG er forsikringsselskabet bag Dansk Rejseforsikring og de har ligeledes adgang til de oplysninger du giver til os via www.danskrejseforsikring.dk. Hvis du ønsker at få oplyst hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig, kan du rette henvendelse på info@danskrejseforsikring.dk . Du kan også ringe til os på +4529298030. Ifølge persondataloven skal dine oplysninger bevares sikkert og fortroligt, vi gemmer derfor dine oplysninger på computere med begrænset adgang placeret i kontrollerede faciliteter. I følge persondataloven har du ret til, at se de data vi har registreret om dig. Hvis du er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve dem berettiget, slettet eller blokeret. Du har mulighed for at klage over behandling af dato og oplysninger vedr. dig. Klager indgives til datatilsynet jf. persondataloven § 58 stk 1.

AIG Europe S.A er en del af den samme koncern som AEL. Som følge af omstruktureringen vil din police blive overført til AIG Europe, men dette vil ikke påvirke den dækning, der ydes under policen.

AIG's privatlivspolitik

Dette er vores primære databeskyttelsespolitik, og den forklarer, hvordan vi bruger personoplysninger, som vi indsamler om enkeltpersoner.

Personoplysninger er oplysninger om dig og andre enkeltpersoner.

Før du giver os personoplysninger om en anden person, bedes du fortælle den pågældende person om denne databeskyttelsespolitik og (hvis det er muligt) indhente deres tilladelse til at dele deres personoplysninger med os.

Nærmere oplysninger:
Vi bruger ordet personoplysninger til at beskrive oplysninger om dig og andre enkeltpersoner (for eksempel din partner eller andre medlemmer af din familie), ud fra hvilke du eller de er identificerbare.

Vores mål er ansvarlig og sikker håndtering af personoplysninger, hvor vi afstemmer fordelene ved aktiviteter såsom research og dataanalyse til at forbedre vores produkter og tjenester med vores øvrige bestræbelser, herunder retfærdighed, gennemsigtighed og antidiskriminering.

Dette er vores primære databeskyttelsespolitik, der beskriver, hvordan vi bruger personoplysninger, som vi indsamler som led i vores forretningsaktiviteter.

Denne databeskyttelsespolitik suppleres af yderligere meddelelser om behandling af persondata, der er skræddersyet til vores specifikke forhold til dig, hvor dette er nyttigt for at give dig et fuldstændigt billede af, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger.

Personoplysninger indhentes fra en række forskellige kilder, herunder:
ansøgnings-, forslags- og skadeformularer samt andre formularer, telefonopkald, e-mails, møder og anden kommunikation, tjenesteudbydere, mæglere og agenter, skadeefterforskere, vidner, medicinske fagfolk, licensudstedende myndigheder for bilister og køretøjer, kreditreferencebureauer, din arbejdsgiver og andre tredjeparter, dette websted (webstedet), de softwareapplikationer, der stilles til rådighed af os på computere, smartphones og andre mobilenheder (appsapps), og vores sociale mediesider, andet socialt medieindhold, værktøjer og applikationer (vores sociale medieindhold). I denne databeskyttelsespolitik betegnes webstedet, apps og socialt medieindhold tilsammen som AIG Digital Services.

Medmindre andet er angivet, er AIG Digital Services ikke beregnet til brug af enkeltpersoner under 18 år, og hvis du er under 18 år, beder vi dig om ikke at give personoplysninger via AIG Digital Services.

Personoplysninger kan gives direkte til os af dig eller af en tredjepart. For eksempel kan en forsikringstager give personoplysninger om dig, således at du kan være begunstiget i henhold til deres forsikringspolice.

Bemærk venligst:

Før du giver os personoplysninger om en anden enkeltperson, skal du (medmindre vi aftaler andet): (a) informere den pågældende enkeltperson om indholdet af denne databeskyttelsespolitik og eventuelle andre gældende meddelelser om behandling af persondata, der er udleveret til dig, og (b) indhente deres tilladelse (hvis det er muligt) til at dele deres personoplysninger med os i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik og eventuelle andre gældende meddelelser om behandling af persondata.

Læs mere om AIG's databeskyttelsespolitik her.