Kort om rejselegatet

Legatet er på kr. 3.000,- og uddeles én gang om året i november måned. Legatet kan søges af et bredt udsnit af danskere, der rejser udenlands. Læs nærmere nedenfor under ”hvem kan ansøge”.

Legatets formål

Dansk Rejseforsikring A/S ønsker med legatet at støtte danskere, der rejser med det primære formå at lære og tilegne sig viden. Typiske rejser er studieophold, udvekslingsophold, praktikophold, kunst- og dannelsesrejser, sprog- og forskningsrejser. Disse kan foretages af enkeltpersoner, skoler eller foreninger. Der skal således være et konkret veldefineret formål med rejsen/opholdet for ansøgere, der vil i betragtning.

Hvem kan ansøge?

Danske statsborgere og skoler/foreninger som opfylder formålet og har bopæl i Danmark f.eks.:
• Studerende
• Dannelsesrejsende
• Forskere
• Kunstnere
• Skoler
• Foreninger

Ansøgningsfrist

Legatet kan søges indenfor perioden 1. december til 31. oktober. Ansøgninger modtaget i november måned kommer ikke i betragtning.

Legatets størrelse

Hvert år uddeles kr. 3.000,-

Ansøgninger

Alle ansøgninger skal mailes til info@danskrejseforsikring.dk med overskriften ”Legatansøgning”. Spørgsmål vedr. legatansøgning sendes til samme mailadresse. Vi svarer IKKE på spørgsmål over telefonen. Vi anvender ikke ansøgningsformularer, men ansøgninger må have optil 1000 ord, (+bilag) og skal have følgende overskrifter:

• Kontakt oplysninger (inkl. e-mail):
• Rejseperiode og land(e) (dokumentation bedes vedhæftet ansøgningen)
• Rejsens formål

Legatet tildeles hvert år ultimo november måned. Ansøgere der senest den 25. november ikke har modtaget besked om, at de modtager legatet, har således ikke fået legatet det år, men de er naturligvis velkomne til at søge igen.

Legatuddeler

Dansk Rejseforsikring A/S
Gothersgade 11
1123 København K.
i