COVID-19 dækning. Vi dækker sygdom, hospitalsudgifter, hjemtransport mv. med op til 1.650.000 DKK. Forsikringen dækker dog ikke COVID-19 ved rejser til områder, hvortil Udenrigsministeriet
i Danmark fraråder alle rejser til – “Røde områder/lande”.

DÆKNING BETINGELSER OG UNDTAGELSER
Tillæg til Sygdom:

Udgifter til lægehjælp, hospitalsophold og akut lægeordineret evakuering og hjemtransport i forbindelse med Covid-19 er dækket med op til
1.650.000 DKK

Hvis du bliver diagnosticeret med COVID-19, mens du opholder dig uden for dit bopælsland, dækker AIG op til 1.650.000 DKK   for eventuelt nødvendige og rimelige lægeudgifter, du måtte afholde under din rejse til udlandet, som følge af, at du er testet positiv for Covid-19 under rejsen.

 

Inkluderet i ovennævnte forsikringssum på 1.650.000 DKK, der omfatter akutte udgifter til lægehjælp, og hvis du bliver smittet med COVID-19 under din rejse til udlandet, dækker AIG omkostninger til akut evakuering, såfremt det medicinsk skønnes nødvendigt.

 

Denne dækning omfatter ligeledes udgifter til transport af din krop eller din aske til dit bopælsland op til det beløb, der er anført i policen.

 

AIG dækker ikke eventuelle tab, hvis du rejser i modstrid med lægens råd, eller krav, der måtte opstå som følge af, at du handler på en måde, som er i modstrid med et lægeligt råd (herunder, men ikke begrænset til, at rejse med COVID-19-symptomer).

 

Under alle omstændigheder skal du eller en anden person på dine vegne straks kontakte SOS International.

 

Tillæg til dækning for Hjemkaldelse, dækket op til 30.000 DKK AIG dækker op til 30.000 DKK, hvis afbrydelsen af din rejse er nødvendig og uundgåelig, fordi du, bliver diagnosticeret med COVID-19, mens du rejser og er nødt til at vende hjem til dit bopælsland tidligere end planlagt. Hvis det er tilfældet, dækker AIG:

 

  1. Uudnyttede rejse- og opholdsudgifter, som du har betalt for, og som ikke kan refunderes.
  2. Rimelige og nødvendige ekstra rejseudgifter, for at du kan vende tilbage til dit bopælsland

 

 

AIG dækker ikke hjemkaldelse(rejseafbrydelse) udelukkende på grund af Karantæne, statslige bekendtgørelser, advarsler, råd, forordninger, direktiver, forbud eller grænselukninger, der vedrører en epidemi eller pandemi (herunder, men ikke begrænset til mutationer af COVID-19 eller en stamme eller variation af COVID-19) som erklæret nu eller på et eventuelt andet tidspunkt af Verdenssundhedsorganisationen eller et officielt statsligt organ eller en sundhedsmyndighed.

 

Vi dækker ikke eventuelle tab, hvis du rejser i modstrid med lægens råd, eller krav, der måtte opstå som følge af, at du handler på en måde, som er i modstrid med et lægeligt råd (herunder, men ikke begrænset til, at rejse med COVID-19-symptomer).

 

Mistet flyforbindelse, dækket op til 30.000 DKK AIG dækker dine rimelige ekstra rejse- og opholdsudgifter, op til 30.000 DKK, fratrukket en eventuel refusion, du har krav på at modtage for uudnyttede, forudbetalte rejse- og opholdsarrangementer, for at kunne gennemføre/genoptage dine oprindelige forudbestilte rejsearrangementer, hvis du misser en flyforbindelse efter afgang som følge af, at den forsikrede personkreds bliver udsat for COVID-19 og medfører Karantæne.

 

AIG dækker ikke et krav om misset flyforbindelse, der er opstået som følge af Karantæne eller rejserestriktioner, der skyldes statslige bekendtgørelser, advarsler, råd, forordninger, direktiver, forbud eller grænselukninger, der vedrører en epidemi eller pandemi (herunder, men ikke begrænset til, COVID-19 og eventuelle mutationer, en stamme eller variation af COVID-19) som erklæret nu eller på et eventuelt tidligere tidspunkt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller et officielt statsligt organ eller en sundhedsmyndighed.

 

AIG dækker ikke eventuelle tab, hvis du rejser i modstrid med et lægeligt råd, eller krav, der måtte opstå som følge af, at du handler på en måde, som er i modstrid med et råd et lægeligt råd (herunder, men ikke begrænset til, at rejse med COVID-19-symptomer).

 

Dækning i forbindelse med karantæne efter diagnosticering med COVID-19 i udlandet,
990 DKK pr. dag i op til 14 dage
AIG dækker med 990 DKK pr. Forsikret pr. dag, for hver i op til 14 på hinanden følgende dage, hvis du, mens du opholder dig uden for dit bopælsland, testes positiv for COVID-19, og som følge deraf, uventet anbringes i en obligatorisk Karantæne uden for dit bopælsland.

 

AIG dækker det ovenfor anførte beløb til rimelige og nødvendige opholdsudgifter, måltider eller andre udgifter, der kan henføres direkte til Karantæne.

 

Denne dækning erstatter de opholdsudgifter, der er dækket under Hjemkaldelse (rejseafbrydelse) eller misset forbindelse, for den periode, hvor du er i Karantæne under din rejse.

 

Denne dækning gælder ikke, hvor Karantæne krav er obligatoriske for alle ankommende passagerer eller Karantæne krav eksisterer for alle passagerer fra et bestemt oprindelsesland /-område.
Denne dækning gælder heller ikke ved obligatorisk karantæne, hvis en rejsefælle er testet positiv.